Arë 13,630 m2 & Truall 1,755 m2 & Ndërtim 123 m2 0 Dhoma 0 Banjo 1 Garazh Printo këtë faqe

Shitur – Tokë dhe Ndërtese për shitje, buzë rrugës nacionale Lushnjë – Fier

Gorre, Albania

150,000 

Banka Amerikane e Investimeve nxjerr në shitje pronë të llojit “Arë” 13’630 m2, truall 1’755 m2 dhe ndërtim 123 m2, e cila ndodhet në juglindje të fshatit Gorre me një distancë prej 380 metra nga qendra e fshatit. Ajo ndodhet në anën perëndimore të rrugës nacionale Lushnjë-Fier dhe ka akses të drejtpërdrejt në këtë rrugë. Së bashku më pronën shiten dhe dy depozita gazi të instaluara në të.

Ofrohet mundësi financimi nga ABI Bank për blerjen e pronës.

Të interesuarit duhet të paraqiten pranë cdo degë të bankës për të marrë informacionin e nevojshëm për paraqitjen e ofertës. Ofertat duhet të paraqiten me shkrim brëda datës 31 Maj 2018 ora 12:00. Ofertuesit duhet të derdhin 10 % të cmimit të mësipërm në një llogari të tyren pranë Bankës. Kjo shume do të kthehet sipas rregullave të ankandit që gjënden pranë cdo degë të Bankës.

Vendodhja e Pronës