Burime Njerëzore

Home > Burime njerëzore > Mundësi punësimi

Mundësi punësimi

Nëse mendon se ke kualifikimet e duhura dhe dëshiron ti bashkohesh Bankës sonë, dërgo në cdo moment CV dhe letrën e interesit pranë Divizionit të Burimeve Njerëzore në adresën [email protected]

X