Rreth Nesh

Home > Rreth nesh > Drejtimi i bankës

Drejtimi i Bankës

Përbërja e Këshillit Drejtues - 1 qershor 2023

  • Kathryn Swintek - Anëtare e Pavarur - Kryetare e Këshillit Drejtues
  • Rezzo Ernst Schlauch - Anëtar i Pavarur - Zëvendës Kryetar i Këshillit Drejtues
  • Edmond Coku - Anëtar i Pavarur
  • Andi Ballta - Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
  • Brunilda Papa (Jakovi) - Drejtore e Njësisë së Operacioneve

Përbërja e Komitetit të Auditit - 1 qershor 2023

  • Kathryn Swintek - Kryetare
  • Rezarta Kocollari
  • Elona Gjika

Drejtues i Bankës Amerikane të Investimeve

Andi Ballta

Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

Për të parë biografitë e anëtarëve të Këshillit Drejtues të Bankës Amerikane të Investimeve dhe listën e Komiteteve të Brendshme të Bankës, drejtohuni në dokumentat më poshtë.

Banka e Shqipërisë është institucioni mbikëqyrës. Për më shumë informacion ju lutem drejtohuni te Banka e Shqipërisë.

Dokumenta me rendesi:

X