Aktivitete

Home > Aktivitete > Përgjegjësia sociale e korporatës

Përgjegjësia Sociale e Korporatës

Përgjegjësia Sociale e Korporatës është pjesë e rëndësishme e qeverisjes dhe kulturës korporative të Bankës Amerikane të Investimeve, duke ofruar një kontribut aktiv dhe vullnetar, nëpërmjet një programi të larmishëm sponsorizimesh në projekte, aktivitete dhe vepra të ndryshme bamirësie.

Fokusi ynë bazohet në katër prioritete kryesore në mbështetje të komunitetit si: barazia gjinore, barazia sociale, përmirësimi i kushteve të jetesës dhe vullnetarizmi.

X