Të Ndryshme

Home > Të ndryshme > Aplikim për sponsorizim

Aplikim për Sponsorizim

Banka Amerikane e Investimeve mbështet një gamë të gjerë aktivitetesh në kuadër të politikës së Përgjegjësisë Sociale të korporatës që ajo ndjek.

Ne nuk kontribuojmë vetëm me mbështetje financiare, por angazhohemi në drejtim të zhvillimit publik duke i dedikuar kohën dhe përpjekjet tona aktiviteteve të komunitetit.

Disa nga fushat të cilat Banka Amerikane  e Investimeve mbështet, përfshijnë:

  • Mjedisin
  • Edukimin Financiar
  • Artin/Rekreacionin
  • Sportin

Të gjitha aplikimet për sponsorizim duhet të dorëzohen me e-mail në adresën:[email protected] në formatin zyrtar sipas formës së mëposhtme.

X