Individë

Home > Individë > Kartë debiti dhe krediti

Kartë Krediti

Kudo që ndodheni zgjidhni komoditetin dhe lehtësinë e përdorimit të kartave të kreditit të ofruara nga Banka Amerikane e Investimeve!

 • Kartë Krediti Visa Gold
 • Kartë Krediti Visa Classic

1. Karakteristikat kryesore të Kartave të Kreditit:

 • Të gjithë klientët të cilët do të marrin për herë të parë një Kartë Krediti do të perfitojne 50%  ulje të komisionit vjetor në vitin e parë.
 • Minimumi i pagesës mujore është 7%.
 • Ju mund të paguani minimumin e faturës cdo muaj deri në mbylljen e detyrimit te kartës.
 • Ju mund të kontrolloni shpenzimet tuaja nëpërmjet faturës elektronike të dërguar nga Banka çdo muaj.
 • Ju mund të mbani deri në 2 karta shtesë brenda të njëjtin limit për familjarët tuaj.
 • Komision 0 në çdo blerje të kryer në POS (terminale shitje në dyqane, hotele, agjenci udhëtimi etj.) brenda dhe jashtë Shqipërisë.
 • Interes vjetor shumë konkurrues.
 • Siguri maksimale dhe komoditet të lartë për blerje nëpërmjet teknologjisë Contacless (blerje pa prekje & PIN)
 • Siguri maksimale për blerje në Internet nëpërmjet teknologjisë Visa Secure(3D Secure) pa asnjë kosto shtesë.

2. Si të paguash kartën e kreditit në ABI Bank?

 • Pagesë në ATM të Bankës Amerikane të Investimeve nëpëmjet kartës së debitit (shikoni udhëzimet më poshtë)

 • Pagesë e kartës së kreditit nëpërmjet Online Banking

 • Pagesë e kartës së kreditit nëpërmjet një transferte bankare (brenda bankës, kombëtare, ndërkombëtare) drejt llogarisë së kartës së kreditit).

Por përfitime tuaja nuk mbarojnë këtu…

Rinovimi i kartës bëhet automatikisht sipas kushteve të vendosura nga Banka.

KUJTESË! Çdokush mund të pajiset me një kartë krediti VISA, mjafton të paraqiteni në njërën nga degët tona me një dokument identifikimi dhe vërtetim të ardhurash, si dhe të plotësoni formularin e aplikimit.

Për të parë Kushtet Standarde të Kartës së Kreditit dhe për një përdorim të sigurtë të kartës tuaj, jeni të lutur të drejtoheni te Kushtet e Punës dhe në dokumentacionin më poshtë.

Për më shumë informacion, ju mund të na kontaktoni si më poshtë:

Tel: +355 44 512 145 ; Email: [email protected]

Dokumenta me rendesi:

X