Individë

Home > Individë > Kartë debiti dhe krediti

Kartë Krediti


Karta e Kreditit VISA Gold e ofruar nga Banka Amerikane e Investimeve një produkt konkurues në treg, ofron karakteristikat më komode për të gjithë përdoruesit.

Karakteristikat kryesore të Kartës së Kreditit VISA GOLD:

  • Të gjithë klientët të cilët do të hapin për herë të parë një Kartë Krediti Visa Gold do të paguajnë 50% të komisionit vjetor në vitin e parë;
  • Minimumi i pagesës mujore është vetëm 7%;
  • Ju mund të mbani dy karta në Euro dhe në Lek brenda të njëjtit limit të akorduar nga Banka;
  • Komision 0 në çdo blerje të kryer në POS (terminale shitje në dyqane, hotele, agjensi udhëtimi etj.) brenda dhe jashtë Shqipërisë;
  • Interes vjetor konkurrues, 15% i aplikuar për limitin e përdorur;
  • Ofrojmë siguri maksimale! Të gjitha kartat tona të kreditit janë të pajisura me një pajisje CHIP të ofruar nga kompania VISA me teknologjinë më të përparuar;
  • Ju mund të paguani minimumin e faturës dhe pjesën tjetër mund ta paguani më vonë deri në maturimin e kartës.

Por përfitime tuaja nuk mbarojnë këtu…

Rinovimi i kartës bëhet automatikisht.

KUJTESË! Çdokush mund të pajiset me një kartë krediti VISA Gold, mjafton të paraqiteni në njërën nga degët tona me një dokument identifikimi dhe vërtetim të ardhurash, si dhe të plotësoni formularin e aplikimit.

Për të parë Kushtet Standarte të Kartës së Kreditit dhe për një përdorim të sigurtë të kartës tuaj, jeni të lutur të drejtoheni te Kushtet e Punës dhe në dokumentacionin më poshtë.

Për më shumë informacion, ju mund të na kontaktoni si më poshtë:

Tel: +355 44 512 145 ; Email: [email protected]

Dokumenta me rendesi:

X