Biznese të Vogla

Home > Biznese të vogla > Transferta parash

Transferta Parash

A është ky shërbim i përshtatshëm për mua?

Transferta e parave lejon dërgimin e fondeve nga një shtet në tjetrin në gjithë vendet e botës. 

Transferim Fondesh:

  • Transferta të Brendshme
  • Transferta në Mbërritje
  • Transferta në Nisje (në monedhë vendase dhe monedhë të huaj)

Çfarë avantazhesh ka ky shërbim?

Pagesat mund të kryhen në monedhën vendase ose në monedhë të huaj. Pagesat në LEK kanë datëvalutë më të shpejtë dhe komisione më të ulta se transfertat në valutë. Pagesat në monedhë të huaj dërgohen dhe vijnë nga të gjitha vendet e botës.

Kodi SWIFT i ABI Bank është:

EMPOALTRXXX –AMERICAN  BANK OF INVESTMENTS S.A

Për informacion mbi tarifat e transfertave të parave dhe datëvalutat referojuni Kushteve të Punës.

X