Biznese të Vogla

Home > Biznese të vogla > Online banking

Online Banking

Për të aksesuar në e-banking është e nevojshme të pajiseni me “Emrin e përdoruesit” dhe “Fjalëkalimin”.

Përveç “Emrit të përdoruesit” dhe “Fjalëkalimit” të dhënë nga Banka ju mund te aksesoni E-banking duke kërkuar element sigurie shtesë siç jane USB, që përmbajnë çertifikatën dixhitale të klientit nëpërmjet të cilës ju mund të bëni transferta dhe në përfitues jo të përcaktuar.

Shërbime të ofruara

Me anë të kësaj platforme, në kompjuterin tuaj pa qënë nevoja për tu paraqitur në Bankë, ju mund të kryeni veprimet e mëposhtme:

 • Kontroll të gjendjes së të gjitha llogarive rrjedhëse
 • Kontroll të vlerës së depozitës me afat
 • Kontroll të transaksioneve me e-banking
 • Urdhër pagesa midis llogarive
 • Urdhër pagesa brenda Bankës
 • Urdhër pagesa brenda vendit
 • Urdhër pagesa jashtë vendit
 • Urdhër pagesa në favor të kompanive utilitare dhe telefonisë celulare.
 • Urdhër pagesa në favor të Zyrës së Taksave, Dogana.
 • Dërgim i mesazheve Bankës për pyetje rreth e-banking / marrje mesazheve nga Banka.
 • Këto veprime janë vetëm për llogaritë e autorizuara. Të drejtat për veprimet e mësipërme përcaktohen sipas profileve Akses i limituar dhe Akses i plotë.

Për më shumë informacion, ju lutem drejtohuni dokumentit të mëposhtëm.

ABI Bank ju kujton të përdorni shërbimin online banking për kryerjen e veprimeve bankare. Nëse nuk e keni aktivizuar këtë shërbim, ju mund të aplikoni në degët tona ose mund të plotësoni aplikimin e mëposhtëm.

 • Printojeni aplikim ose dërgojeni me email në adresën bankierit tuaj personal, ose tek adresa: [email protected]
 • Ju bëjmë me dije se aplikimi duhet të firmoset nga Personi i Autorizuar pranë degëve të ABI Bank.
 • Për çdo pyetje kontaktoni me bankierin tuaj personal, degën në të cilën operoni, ose na kontaktoni në adresën [email protected] 

Dokumenta me rendesi:

X