Aktivitete

Home > Aktivitete > Të tjera

ABI Bank në Speed-Dating OJF-Biznes

Banka Amerikane e Investimeve gjithmonë mbështetëse dhe promotore e nismave të rëndësishme sociale për shoqërinë tonë përkrah “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” në iniciativën e saj për inkurajimin e zhvillimit të sipërmarrjeve sociale në Shqipëri, konkretizuar në eventin e mbajtuar ditën e premte dt. 8 Qershor në Sky Tower Hotel me të pranishëm përfaqësues të OJF-ve dhe bizneseve me qëllim përmirësimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit dhe gjetjes së formave të ndryshme të partneritetit midis përfaqësuesve të sipërmarrjeve sociale dhe sektorit privat.

Eventi “Prezantim i modeleve të sipërmarrjeve - Partneritet me Biznesin” është pjesë e nismave në mbështetje të krijimit dhe fuqizimit të sipërmarrjeve sociale, si një forcë lëvizëse në zhvillimin socio-ekonomik të vendit. Financim i Bashkimit Evropian nëpërmjet Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri.

X