Aktivitete

Home > Aktivitete > Të tjera

ABI në Konferencën Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë

22-24 Tetor është zhvilluar në Tiranë Konferenca e 41-të Ndërkombëtare e Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë, një forum i rëndësishëm i bashkëpunimit dhe koordinimit të Autoriteteve botërore mbikëqyrëse të së drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale.
Banka Amerikane e Investimeve ishte pjesëmarrëse e partnere financiare e këtij aktiviteti të rëndësishëm si një mundësi shumë e mirë për shkëmbim të eksperiencave në promovimin e të drejtave të njeriut dhe sidomos, promovimin e të drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë.

X