Aktivitete

Home > Aktivitete > Të tjera

ABI mbështet mbledhjen e rrjetit për edukim financiar (ANFE)

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE organizoi mbledhjen e 7-të të Rrjetit Shqiptar për Edukimin Financiar (ANFE). ABI Bank mbështeti këtë organizim në mbyllje të të cilit, të gjithë organizatat dhe institucionet anëtare të ANFE ranë dakord për rritjen e prezencës së tyre në media dhe rrjetet sociale për të qenë sa më pranë konsumatorëve me informacione publike që rrisin sensibilitetin dhe nivelin e edukimit financiar.

X