Publikime

Home > Publikime > Për publikun

Informim në lidhje me monedhat virtuale dhe adresat e Bankës Amerikane të Investimeve

Në vijim të interesimit të klientëve, Banka Amerikane e Investimeve SHA sqaron se nuk pranon ose trajton kërkesa për transaksione në monedha virtuale (cryptocurrency).

Gjithashtu, ju informojmë se kanalet tona te komunikimit janë faqja jonë zyrtare në internet, Facebook, Instagram, LinkedIn dhe YouTube, si më poshtë:

Faqja zyrtare = www.abi.al

Facebook = https://facebook.com/AmericanBankofInvestments/

Instagram = https://instagram.com/americanbankofinvestments

Linkedin = https://www.linkedin.com/company/american-bank-of-investments/

YouTube = https://www.youtube.com/channel/UCsWx7m7NzkWOPJVt9thzUKw

Ju faleminderit!

X