Publikime

Home > Publikime > Për publikun

Transferta nga e-Banking nga sot me lirë

Paguaj nga shtëpia pa kosto shtesë duke përdorur platformën tonë e-banking.

Transferta në Lek brenda ABI Bank dhe drejt bankave të tjera në Shqipëri nga sot më lirë!

  • 0 komision për transferta deri në 20.000 lekë,
  • 50%* ulje për transfertat mbi 20.001 lekë

Qëndro në shtëpi! Qëndro i sigurt!

*ulja i referohet komisonit standard të transfertave, sipas kushteve të punës dhe kryer në sportelet e Bankës Amerikane të Investimeve.

X