Info të dobishme

Home > Info të dobishme > Thesari

Kurset e Këmbimit

 

Valuta EUR USD GBP CHF CAD
Blihet

118.56

112.71

138.74 112.01

86.97

Shitet 122.17 116.14 145.86

117.76

91.43

X