Info të dobishme

Home > Info të dobishme > Thesari

Kurset e Këmbimit

 

Valuta EUR USD GBP CHF CAD
Blihet

112.80

106.08

128.16 112.92

76.92

Shitet 116.24 109.32 134.73

118.71

80.86

X