Info të dobishme

Home > Info të dobishme > Thesari

Letrat me Vlerë

Kuotimet për Letrat me Vlerë

Letra me Vlerë ISIN Data e emetimit Data e maturimit Ditë në maturim Kupon Yield blerje Yield i shitjes
Obligacion Reference 3Y AL0044NF3Y23 26-Feb-20 26-Feb-23 68 2.70% 4.37% 3.57%
Obligacion Reference 3Y AL0045NF3Y24 23-Feb-21 23-Feb-24 430 2.80% 5.58% 4.78%
Obligacion Reference 3Y AL0046NF3Y25 28-Feb-22 28-Feb-25 801 2.80% 6.69% 5.89%
Obligacion Reference 5Y AL0035NF5Y23 19-Jul-18 19-Jul-23 211 5.30% 4.93% 4.13%
Obligacion Reference 5Y AL0036NF5Y24 30-Jan-19 30-Jan-24 406 4.20% 5.56% 4.76%
Obligacion Reference 5Y AL0037NF5Y25 26-Mar-20 26-Mar-25

827

3.70% 5.97% 5.17%
Obligacion Reference 5Y AL0038NF5Y26 26-Mar-21  26-Mar-26

1192

3.90% 7.49% 6.69%
Obligacion Reference 5Y AL0039NF5Y27  25-Mar-22 25-Mar-27

1556

3.32% 7.84% 7.04%

 

SHENIM I RENDESISHEM:

Kuotimet e mësipërme jane për referencë dhe janë subjekt ndryshimi dhe negociimi sipas nevojave dhe kërkesave të Bankës.

Transaksionet lidhur me Letrat me Vlerë kryhen me +2 ditë datëvalutë.

Për çdo kërkesë specifike lidhur me letrat e mësipërme dhe/apo letra të tjera, ju lutem kontaktoni me Sektorin e Thesarit: E-mail: [email protected], Tel:+355 44537201.

 

 

X