Info të dobishme

Home > Info të dobishme > Thesari

Letrat me Vlerë

Kuotimet për Letrat me Vlerë

Letra me Vlerë ISIN Data e emetimit Data e maturimit Ditë në maturim Kupon Yield blerje Yield i shitjes
Obligacion Reference 3Y AL0045NF3Y24 23-Feb-21 23-Feb-24 1 2.80% 3.09% 2.19%
Obligacion Reference 3Y AL0046NF3Y25 28-Feb-22 28-Feb-25 372 2.80% 4.40% 3.50%
Obligacion Reference 3Y AL000A3LEHC3 24-Feb-23 24-Feb-26 733 5.00% 4.76% 3.96%
Obligacion Reference 5Y AL000A3LTAW4 26-Jan-24 26-Jan-29 1800 5.25% 5.91% 5.11%
Obligacion Reference 5Y AL0037NF5Y25 26-Mar-20 26-Mar-25

398

3.70% 4.50% 3.60%
Obligacion Reference 5Y AL0038NF5Y26 26-Mar-21  26-Mar-26

763

3.90% 4.86% 3.96%
Obligacion Reference 5Y AL0039NF5Y27  25-Mar-22 25-Mar-27

1127

3.32% 3.77% 2.97%
Obligacion Reference 5Y AL000A3LDG84 13-Feb-23 13-Feb-28

1452

6.00% 5.55% 4.75%

 

SHENIM I RENDESISHEM:

Kuotimet e mësipërme jane për referencë dhe janë subjekt ndryshimi dhe negociimi sipas nevojave dhe kërkesave të Bankës.

Transaksionet lidhur me Letrat me Vlerë kryhen me +2 ditë datëvalutë.

Për çdo kërkesë specifike lidhur me letrat e mësipërme dhe/apo letra të tjera, ju lutem kontaktoni me Sektorin e Thesarit: E-mail: [email protected], Tel:+355 44537201.

 

 

X