Biznese të Mesme dhe Mëdha

ABI Bank ka një staf të specializuar për financimin e projekteve (Project Finance). Ky staf bën të mundur që financimi të jetë specifikisht i hartuar duke u përshtatur me karakteristikat e projektit, në mënyrë që të jetë në një linjë me fazat e tij.

Zakonisht financimet e këtij lloji janë afatgjatë dhe ripagimi i kredisë varet ngushtë nga të ardhurat e gjeneruara nga projekti subjekt financimi. ABI Bank mundëson financime deri në 15 vite dhe është e gatshme të financojë projekte në fushat e:

  • Energjitikës
  • Ndërtimit
  • Infrastrukturës, etj.

Për informacion më të detajuar, jeni të lutur të drejtoheni pranë Divizionit të Kredidhënies në Bankën Amerikane të Investimeve.

Stafi ynë i specializuar do të jete në dispozicionin tuaj.

X