Grupi Administrativ

Bordi Drejtues

Kathryn Swintek – Kryetare e Këshillit Drejtues

Rezzo Schlauch – Zëvendës Kryetar i Këshillit Drejtues

Mark Crawford – Anëtar i Këshillit Drejtues

Andi Ballta  –  Anëtar i Këshillit Drejtues

Armand Muharremi – Anëtar i Këshillit Drejtues

Lindita Rama – Anëtare e Këshillit Drejtues

Richard Lukaj – Anëtar i Këshillit Drejtues

 

Drejtues i Bankës Amerikane të Investimeve

Andi Ballta

Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

Për Informacione të përgjithshme rreth Bankës Amerikane të Investimeve, kliko këtu.

Për të parë biografitë e anëtarëve të Bordit të Drejtuesve të Bankës Amerikane të Investimeve, kliko këtu.

Për të parë listën e Komiteteve të Brendshme të Bankës, kliko këtu.

Banka e Shqipërisë është institucioni mbikqyrës. Për më shumë informacion mbi Bankën e Shqipërisë, ju lutem klikoni këtu.