Raporte Vjetore / Pasqyra Financiare

raport

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të katërt 2016,  mund të klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të tretë 2016,  mund të klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të dytë 2016,  mund të klikoni këtu.

Për të parë të dhënat mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të tremujorit të parë 2016,  mund të klikoni këtu.