Zyra Qendrore

Kontakte Zyra Qendrore:

Zyra Qendrore
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1,
Njësia Administrative Nr.10 / Kodi Postar 1001,Tirane
E-mail: info@abi.al
Tel: +355 4 2258755
Fax: +355 4 2240752

NJËSIA E RETAIL
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1,
Njësia Administrative Nr.10 / Kodi Postar 1001,Tirane
Tel: +355 4 2258755
Fax: +355 4 2240752

Emis Çerrava
Nëndrejtor i Njësisë së Biznesit / Aktiviteti Retail
E-mail: ecerava@abi.al

Alda Shehu
Drejtore e Shërbimit VIP dhe Bankingut Privat
E-mail: alda.shehu@abi.al

NJËSIA E SIPËRMARRJEVE
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1, Kati 8-të, Njësia Administrative Nr.10 Kodi Postar 1001,Tiranë
Tel: +355 4 2258755
Fax: +355 4 2240752

Anila Daci
Drejtore e Divizionit të Korporatave
E-mail: adaci@abi.al

Brulinda Balla
Drejtore e Divizionit të Biznesit të Mesëm dhe Pasurive të Paluajtshme
E-mail: bballa@abi.al

Altin Sholla
Nëndrejtor i Njësisë së Biznesit / Aktiviteti i Korporatave
E-mail: asholla@abi.al

Teuta Cinari (Lloshi)
Drejtore e Sektorit të Thesarit
E-mail: tlloshi@abi.al
TEL +355 4 4537206

 

Drejtorë Dege

Degë në Tiranë

Genard Zela – Drejtor i Degës Qëndrore
E-mail: gzela@abi.al
TEL +355 44 537 272

Fation Duro– Drejtor i Degës Rr. “Bardhyl”
E-mail: fduro@abi.al
TEL +355 44 537 518

Rudina Rudi– Drejtore e Degës “Samos Tower”
E-mail: rrudi@abi.al
TEL +355 44 537 427

Eurona Thanasi – Drejtore e Degës Blv. “Bajram Curri”
E-mail: ethanasi@abi.al
TEL +355 44537461

Fitim Gjuta – Drejtor i Degës “Qendra Pajtoni”,
Autostrada Tiranë-Durrës, Km 1
E-mail: fgjuta@abi.al
TEL +355 44537472

Elona Kola – Drejtore e Degës “Komuna e Parisit”,
Rr. “Medar Shtylla”, Nd.49, H 13
E-mail: ekola@abi.al
TEL +355 44537551

 

Degë në Rrethe

Mentor Hima – Drejtor i Degës Durrës
E-mail: mentor.hima@abi.al
TEL +355 52900493

Ardit Cikuli– Drejtor i Degës Sarandë
E-mail: acikuli@abi.al
TEL +355 8522 6651/52

Klodjan Hysolli – Drejtor i Degës Korçë
E-mail: khysolli@abi.al
TEL +355 82 254 912

Erion Zemblaku– Drejtor i Degës Lushnjë
E-mail: ezemblaku@abi.al
TEL +355 35 700 611

Klajdi Panxhi– Drejtor i Degës Elbasan
E-mail: kpanxhi@abi.al
TEL +355 54 510 521

Artenida Halo– Drejtore e Degës Vlorë
E-mail: ahalo@abi.al
TEL +355 33 600 434

Anika Kane– Drejtore e Degës Fier
E-mail: akane@abi.al
TEL +355 34 231198/9

Vullnet Kola– Drejtor i Degës Kavajë
E-mail: vkola@abi.al
TEL +355 55 900581

Bashkim Marku– Drejtor i Degës Lezhë
E-mail: bmarku@abi.al
TEL +355 21540572

Bashkim Rroji– Drejtor i Degës Shkodër
E-mail: brroji@abi.al
TEL +355 22 800 622

Julian Graci– Drejtor i Degës Gjirokastër
E-mail: jgraci@abi.al
TEL +355 84 26 47 70

Irakli Kozma – Drejtor i Agjencisë pranë Autoritetit Portual Durrës
E-mail: ikozma@abi.al
Tel:052 225474

Maria Koleci– Drejtore e Agjencisë në Livadhja
E-mail: mkoleci@abi.al
Mob: +355 692041048