Kontakt

Për të parë listën e plotë të ATM të bankës ju lutem shikoni këtu.


Sugjerime

Nëse ju keni komente mbi produktet tona ose dëshironi të kontribuoni ide të reja mbi shërbime që mund t’ju përshtaten më mirë, ju nxisim që ti ndani këto me ne. Ne e vlerësojme zërin tuaj.

Email: info@abi.al


Ankesa

Në Bankën Amerikane te Investimeve jemi të përkushtuar t’ju shërbejme në mënyre të përkryer dhe të krijojmë e dorëzojmë tek ju ato produkte që ju dëshironi.

Email: customercare@abi.al

Përdorni këto formulare për të na dërguar komentet apo sugjerimet tuaja: – Formulari i Ankesave dhe Sugjerimeve

Kontakt