Apliko tani

 

Gjinia

Edukimi (e detyrueshme)

Aftësia në Gjuhët e Huaja

Ju lutemi na siguroni një vlerësim të Leximit, Shkrimit tuaj dhe aftësitë e të Folurit, duke përdorur një gamë 1-4 (1 – Bazike, 2-Normale, 3-Avancuar, 4-Rrjedhshem).

Pervoja e Punës

Arritjet

Aftësi të Tjera

Motivimi

Personat e Referencës

Ku keni dëgjuar për këtë vënd të lirë

Ju lutem lexoni Termat dhe Kushtet

Forma e Aplikimit për punë

Ju lutem gjeni bashkëngjitur formatin e aplikimit për pozicione të lira pune.

Për të shkarkuar formatin e aplikimit klikoni ketu.